Varaus ja peruutusehdot

Varaus- ja peruutusehdot


 

Huvilat

Voidaksemme taata järjestelyiden onnistumisen parhaalla mahdollisella tavalla, edellytämme seuraavien ehtojen ja suositusten noudattamista, mikäli erikseen ei ole toisin sovittu. 


Varaus vahvistetaan varauksen tekopäivänä luottokorttitiedoilla. Huvilavarauksesta perimme varausmaksun, joka on 30% varauksen arvosta. Varausmaksu palautetaan, jos huvilavaraus perutaan varausehtojen mukaisesti viimeistään 30 päivää ennen tulopäivää. Peruutuksen tapahtuessa 29-0 vuorokautta ennen majoituksen alkua, pidätetään maksu, joka on 100% varauksen arvosta.


Varauksenne toteutuessa, voitte maksaa majoituksenne hotellin vastaanottoon käteisellä sekä pankki- tai luottokorteilla.


Peruutuksen tapahtuessa 29-0 vrk ennen tulopäivää on Halla Resortilla oikeus laskuttaa koko majoituksen summa. 


Huvila on käytettävissä klo 16.00 alkaen tulopäivänä ja se on luovutettava viimeistään klo 12.00 lähtöpäivänä.


Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti osoitteeseen sales@hallaresort.fi

Sairastapauksen sattuessa, pyydämme teitä lähettämään meille sairaustodistuksen.

Halla Nature & Design Villa (Mikler Oy)  on oikeus perua varaus pakottavista syistä ns. force majeure- esteen vuoksi (Halla Resort ei voi toimittaa lupaamiaan palveluja esim. lakon, tulipalon, vesivahingon, luonnonkatastrofin, sotatilan tms. tekijän vuoksi, joka vaikeuttaa Hallan toimintakykyä). 


Asiakkaan velvollisuudet ja vastuu 


Vieraiden on noudatettava oleskelun aikana hotellin järjestyssääntöjä sekä viranomaismääräyksiä. Hotellin vieras (tai viime kädessä varausvaiheessa nimetty yhteyshenkilö) on vastuussa vahingoista, jotka hän aiheuttaa huvilalle tai kolmansille osapuolille. Hän on velvollinen korvaamaan sen irtaimiston, jonka hän tahallaan tai huolimattomalla menettelyllään rikkoo tai luvattomasti vie huvilasta. Asiakas on myös velvollinen korvaamaan yli-likaisen huvilan siivouskustannukset siltä osin, kun ne ylittävät normaalit siivouskustannukset. Huvilan varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja valitukset tulee tehdä jo saapumispäivänä, jotta virheet voidaan korjata. Halla Resort ei ole velvollinen hyvittämään asiakasta jälkikäteen tehdyistä huomautuksista. Hotelli ei vastaa huviloihin jätetyistä tavaroista. 


Vakuutus 


Suosittelemme asiakkaillemme matkavakuutusta mahdollisia poikkeustilanteita ja -tapauksia varten. Hotellilla ei ole velvollisuutta hyväksyä peruutusta ilman peruutuskuluja esim. lääkärintodistuksen tai muun vastaavan perusteella. 


Muut ehdot 


Pakottavista syistä hotellilla on oikeus siirtää varaus toiseen vähintään samantasoiseen majoituskohteeseen neuvoteltuaan asiasta tilaajan kanssa. Halla Resort korvaa tilaajalle siirrosta aiheutuneet välittömät kustannukset.

 

Varaus –ja peruutusehdot tiloille ja ravintoloille

Voidaksemme taata järjestelyiden onnistumisen parhaalla mahdollisella tavalla, edellytämme seuraavien ehtojen ja suositusten noudattamista, mikäli erikseen ei ole toisin sovittu. 


Ehdot varauksille, kun ryhmäkoko on 5-50 henkilöä:


Peruutus kuluitta 30 vrk ennen varauksen alkamispäivää 
Peruutus 29-0 vrk ennen varauksen alkamispäivää - peruutuskulut ovat 100 % tilaisuuden arvosta
Yksittäisiä varausten muutoksia ryhmävarauksen sisällä on mahdollista tehdä vielä 14 vrk ennen tulopäivää 
Ohjelmapalveluiden peruutukset (opastetut aktiviteetit sekä opastetut retket) - peruutus kuluitta 30 vrk ennen varauksen alkamispäivää


Ryhmät

Nimilista

Pyydämme lähettämään nimilistan huonejakoineen viimeistään kaksi viikkoa ennen saapumispäivää seuraavin tiedoin: 

- ryhmän nimi sekä tulo- ja lähtöpäivä 

- ryhmänjohtaja 

- arvioitu saapumisaika hotelliin sekä lähtöaika hotellista 

- mahdolliset ruokailuajat ja erikoisruokavaliot 


Tilaisuuden luonteen tarkentaminen tilaisuuksiin joihin tilaaja on varannut majoituksen lisäksi kokouspalveluita, ravintola, - ohjelma –tai tilaussaunapalveluita. 


Pyydämme toimittamaan kaksi (2) viikkoa ennen tilaisuutta yksityiskohtaisen ohjelman, josta selviää:  osanottajamäärä, aikataulu, ateria-ajat ja mahdolliset erikoisruokavaliot, tarvittavat kokousvälineet sekä tilaisuuden isäntien / emäntien nimet.


Tilauksen henkilömäärän muuttuessa pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Laskutus tapahtuu tällöin vahvistetun henkilömäärän mukaisesti tai sen kasvaessa yli ilmoitetun määrän, toteutuneen mukaan. 


Tilavaraus on voimassa tilaajan ilmoittamalle osallistujamäärälle. Jos osallistujamäärä muuttuu olennaisesti, Hallalla on oikeus osoittaa toinen tila varaajalle sekä neuvotella uudelleen tilaisuuden yksityiskohdista ja kustannuksista. 

Peruutusehdot 


Tilaajan tekemä tilaus on sitova. Tilaaja voi kuitenkin peruuttaa tilauksen, jolloin Halla Resort veloittaa peruutuksesta tilauksen koosta ja peruutusajankohdasta riippuen seuraavasti: 

 
Yli 50 henkilön tilaisuus
Veloitus peruutuksesta: 60 vrk ennen tilaisuutta veloitamme tilavuokran hinnan

Veloitus peruutuksesta: 30-0 vrk ennen tilaisuutta veloitamme tilavuokran, sekä tilatut palvelut ja ruoat


10-50 henkilön tilaisuus 
Veloitus peruutuksesta: 30 vrk ennen tilaisuutta ei veloitusta

14-0 vrk ennen tilaisuutta 100% tilauksen arvosta

Tilauksen henkilömäärän muuttuessa yli 10 % pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Laskutus tapahtuu tällöin vahvistetun henkilömäärän mukaisesti tai sen kasvaessa yli ilmoitetun määrän, toteutuneen mukaan. 

 

Mikler Oy

Hovintie 224

52100 Anttola

0444301100

sales@hallaresort.fi

 

Ryhmän palvelujen maksutapa 

Teemme majoituksesta yhteislaskun tilaajalle. 

Maksutapana ennakkolasku, käteinen, luottokortti tai sopimusasiakkailla jälkilaskutus. 


Jälkilaskutuksessa laskutuslisä on 7 € / lasku.


Varauksia ei voida siirtää kolmannen osapuolen nimiin ilman Hallan suostumusta. Mikäli varaus siirretään kolmannen osapuolen nimiin Hallan suostumuksesta, pidätämme oikeuden hinta - ja varausehtomuutoksiin. Peruutuksista, joita ei ole tehty ehtojen mukaisesti, Hallalla on oikeus saada korvauksena majoitushinta kokonaisuudessaan myymättä jääneen majoituskapasiteetin osalta. Mikäli vahvistetussa henkilömäärässä tapahtuu muutoksia myöhemmin kuin em. ehtojen mukaan, on hotellilla oikeus veloittaa tilaisuuden pienenemisestä aiheutuneet kustannukset tilaajalta (esim. mahd. jo aiheutuneet henkilöstökulut, menetetty myynti huoneista tai ohjelmapalveluista). Tarvittaessa neuvottelemme maksuehdoista ja peruutusehdoista tapauskohtaisesti.


Muut ehdot 


Pakottavista syistä Hallalla on oikeus siirtää varaus toiseen vähintään samantasoiseen majoituskohteeseen neuvoteltuaan asiasta tilaajan kanssa. Halla korvaa tilaajalle siirrosta aiheutuneet välittömät kustannukset. Hotelli -ja huvilavarauksia ei koske valmismatkalaki. Hotellivarauksia käsittelee majoitus- ja ravitsemisasetus. Hotelli voi poiketa näistä ehdoista, tällöin poikkeavat ehdot ilmoitetaan tilauksen yhteydessä erikseen.


Nature&Design huvilat ovat käytettävissä viimeistään klo 16.00 tulopäivänä. Majoitustilojen luovutus lähtöpäivänä on klo 12.00. 


Vakuutukset

Suosittelemme asiakkaillemme matkavakuutusta mahdollisia poikkeustilanteita ja -tapauksia varten. Hotellilla ei ole velvollisuutta hyväksyä peruutusta ilman peruutuskuluja esim. lääkärintodistuksen tai muun vastaavan perusteella. 


Force majeure Hallalla on oikeus perua varaus pakottavista syistä ns. force majeure- esteen vuoksi (hotelli ei voi toimittaa lupaamiaan palveluja esim. lakon, tulipalon, vesivahingon, luonnonkatastrofin, sotatilan tms. tekijän vuoksi joka vaikeuttaa Hallan toimintakykyä).